Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 JORDI ARGILES SERRESCàrrec: Alcalde PresidentNomenament: 17-06-2023Comarca: PrioratRepresentant de La Vilella Alta a la Mancomunitat del Parc Natural de la Serra del Montsant JOSEP PUJOL BONETCàrrec: 1r. tinent d'alcaldeRegidor de Medi AmbientNomenament: 17-06-2023Comarca: PrioratRepresentant de...
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de Vilella Alta i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
 Plaça de l’Era, 143375 La Vilella AltaPriorat (Països Catalans) Telèfon: 977 83 93 75Fax: 977 83 93 75 Correu electrònic: aj.vilellaalta@altanet.org 
Subscriure a