Noticies

12/06/2024
L'Ajuntament informa que s'ha ober la convocatòria per constituïr una borsa de treball de vigilant de piscina per la temporada d'estiu. Les bases en document adjunt.
21/03/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció per import de 8.443,00 €, concepte línia 2 socorrisme piscines, convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines...
21/03/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per import de 1.001,17 €, concepteDEA's 3, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’...
21/03/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per import de 7.975,72 €, pel control sanitari de l'aigua 2023, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’...
21/03/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció per import de 4.465,03 €, concepte Plagues urbanes i gestió animals domèstics , convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de...
28/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Alta per un import de: 28.197,14 euros, per finançar les despeses corrents del PAM, en l'anualitat 2023.
19/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Alta per un import total de: 12104,53 euros, per finançar les despeses de les actuacions de l'Ecatàleg, realitzades en l'any 2023, i que es detallen a continuació: JAZZJUANJO TRIO pel TASTAVILELLA MANO'S ROCK, Festes d...
17/10/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de març de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció per import de 30.228,15 € per instal.lació d'energies renovables i millora de l'eficiència energètica de les instal.lacions tèrmiques i enllumenat pels...
11/07/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Alta per un import de: 3.363,46 euros, per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.

Pàgines