Noticies

11/07/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Alta per un import de: 3.363,46 euros, per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.
29/03/2023 Actualitat
La diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de La Vilella Alta per un import de 4.833,38€, per finançar les despeses de l'actuació The Sey Sisters, el dia 23 de setembre de 2022, dins el marc del Festival Terrer.
15/03/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de setembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció per un import de 16.881,29€, per actuacions de Salut Pública per generar entorns resilients,segurs i saludables, convocatòria 2022, desglossat en els...
23/02/2023 Actualitat
La Junta de Govern de La Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de La Vilella Alta, la subvenció Pla Dacció Municipal (PAM), en l'anualitat 2022, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta Municipi...
20/01/2023
La Diputació de Tarragona ha subvencionat diverses activitats culturals organitzades per l'Ajuntament de La Vilella Alta, incloses en l'E-catàleg. L'import total de les subvencions rebudes per aquest concepte durant l'exercici 2022 ascendeix a 8.573€.
22/12/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data de 16 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció, per a la transició energètica i acció climàtica en règim de concurrència competitiva per a l'exercici de 2021. Pressupost elegible: 17.696,37€...
21/04/2022
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=355832&idens=4317320002
ANUN CI APROVACIÓ PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE POTABILITZACIÓ DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ
25/03/2022
http://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220318&anyp=2022&num=01837&v=i
21/01/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta les següents subvencions dins del Procediment de Subvencions de Salut Pública corresponent a l’anualitat 2021, per a la realització de les actuacions següents:...

Pàgines