ANUNCI LICITACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA

16/02/2022

ANUNCI LICITACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA