CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’UN/A OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS MÚLTIPLES, AMB JORNADA PARCIAL MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA

14/12/2023

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’UN/A OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS MÚLTIPLES, AMB JORNADA PARCIAL MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA