ENLLAÇ PER LA TRAMITACIÓ INDIVIDUAL D’AUTORITZACIONS DELS VEÏNS QUE ELS HI QUEDI PER CREMAR RESTES PROCEDENTS DE LA PODA ( FINS AL DIA 14 DE JUNY, DE DILLUNS A DISSABTE DE 6 DEL MATI A 12 MIGDIA)

30/05/2020

ENLLAÇ PER LA TRAMITACIÓ INDIVIDUAL D’AUTORITZACIONS DELS VEÏNS QUE ELS HI QUEDI PER CREMAR RESTES PROCEDENTS DE LA PODA ( FINS AL DIA 14 DE JUNY, DE DILLUNS A DISSABTE DE 6 DEL MATI A 12 MIGDIA)

Sol·licitud d'autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i de l'activitat apícola

Condicions:

Condicions:

  • Les autoritzacions han de ser exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per treballs d'apicultura. En resten excloses qualsevol altre tipus.
  • El període d'autorització és en tots els casos fins al 14 de juny.
  • Horari per la realització de la crema és entre les 6 i les 12 hores.
  • Les autoritzacions es suspendran en cas d'activació del nivell 1 del Pla Alfa.
  • La crema ha d'estar a una distància mínima de 25 metres de zona forestal.
  • Disposar de telèfon mòbil al lloc de la crema.

 

Principio del formulario

 

 ENLLAÇ:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/crema-brancatge-restes-vegetals/