La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció pel control sanitari de l'aigua, any 2023

21/03/2024

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció pel control sanitari de l'aigua, any 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per import de  7.975,72 €, pel control sanitari de l'aigua 2023, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La subvenció ha estat concedida per finançar les analítiques del control sanitari d’aigua potable, els productes per la cloració d’aigua potable, així com també les analítiques dels vasos de la piscina municipal i la cloració de l’aigua dels vasos de la piscina municipal.