La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a personal de socorrisme a les piscines municipals, any 2023

21/03/2024

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a personal de socorrisme a les piscines municipals, any 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció per import de 8.443,00 €, concepte línia 2 socorrisme piscines, convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipal, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023. 

La subvenció ha estat concedida per finançar el servei de socorrisme de la piscina municipal, del 24 de juny a l’31 d'agost.