La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per import de 1.001,17 € concepte DEA's 3, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública

21/03/2024

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per import de 1.001,17 € concepte DEA's 3, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per import de  1.001,17 €, concepteDEA's 3, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.