SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I PISCINES I FER COMPLIR LES NORMES DE SEGURETAT PER AL SEU ÚS, EXERCICI 2019

30/08/2019

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I PISCINES I FER COMPLIR LES NORMES DE SEGURETAT PER AL SEU ÚS, EXERCICI 2019

La Diputació de Tarragona, per decret 2019-0003365, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella alta una subvenció destinada al  finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat per al seu ús, exercici 2019

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Piscines

Pressupost Elegible: 5.369,95 euros

Pressupost mínim a executar: 4.627,50 euros
% concedit: 95,00

Import concedit: 4.396,12 euros