SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

15/03/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de setembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció per un import de 16.881,29€, per actuacions de Salut Pública per generar entorns resilients,segurs i saludables, convocatòria 2022, desglossat en els següents conceptes:

Concepte Línia 1 - 1.2  Piscina 3.347,40 €

Concepte Línia 1 - 1.3  Agent Cívic 5.581,09 €

Concepte Línia 2          Salut 7.952,80

 

La subvenció per la línia 1.1, s'ha destinat a la contractació del socorrista de la piscina municipal.

La subvenció otorgada en la línia 1.2, s'ha destinat a la contractació de l'agent cívic de la piscina municipal.

La subvenció otrogada en la línia 2, s'ha destinat a les analítiques, neteja del dipòsi i subministrament de productes per ganatir la qualitat de l'aigua de beure, productes de neteja per instal·lacions municipals, manteniment del DEA i els EPI's de l'Agutzil.