SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTIVITATS CULTURALS PER L'EXERCICI 2022 (E-catàleg)

20/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTIVITATS CULTURALS PER L'EXERCICI 2022 (E-catàleg)

La Diputació de Tarragona ha subvencionat diverses activitats culturals organitzades per l'Ajuntament de La Vilella Alta, incloses en l'E-catàleg. L'import total de les subvencions rebudes per aquest concepte durant l'exercici 2022 ascendeix a 8.573€.