SUBVENCIÓ DESTINADA AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2019

22/11/2019

SUBVENCIÓ DESTINADA AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 d'octubre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció una subvenció destinada al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria de 2019.

Pressupost Elegible: 4.589,55 euros
Pressupost mínim a executar: 3.936,46 euros
% concedit: 95,00
Import concedit: 3.739,63 euros