SUBVENCIÓ DESTINADA AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020

16/11/2020

SUBVENCIÓ DESTINADA AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 3 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per actuacions de proteccció de la salut pública, destinada al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria de 2020.

Pressupost Elegible: 5.412,56 euros
Pressupost mínim a executar: 4.294,42 euros
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 4.079,70 euros