SUBVENCIÓ DESTINADA A LA MILLORA DE LES INSTAL•LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL, CONVOCATÒRIA 2020

15/01/2021

SUBVENCIÓ DESTINADA A LA MILLORA DE LES INSTAL•LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL, CONVOCATÒRIA 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020

Pressupost Elegible: 1.534,95 euros
Pressupost mínim a executar: 1.219,82 euros
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 1.158,83 euros