SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESES. CONVOCATÒRIA 2019

22/11/2019

SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESES. CONVOCATÒRIA 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 24 de setembre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció destinada al finançament de l'actuació "Tercera fase d'adequació de l'enllumenat públic del municipi de la Vilella Alta per la protecció del medi nocturn".

Pressupost Elegible: 17.977.15 euros
Pressupost mínim a executar: 12.244,73 euros
% concedit: 95,00
Import concedit: 11.632,50 euros