SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPTETITIVA, PER L'EXERCICI DE 2021

22/12/2022

SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPTETITIVA, PER L'EXERCICI DE 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data de 16 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament de La Vilella Alta una subvenció, per a la transició energètica i acció climàtica en règim de concurrència competitiva per a l'exercici de 2021.

Pressupost elegible: 17.696,37€

Mínim a executar: 17.142,47€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 16.285,35