SUBVENCIÓ PEXI 2017

11/12/2017

SUBVENCIÓ PEXI 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de setembre de 2017, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció correponent al programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals del PEXI 2017.

Nom de l'actuació subvencionada: "Adequació de l'enllumenat públic per la protecció del medi nocturn"

Pressupost elegible: 8.495,41 euros

% concedit: 63,82%

Import concedit:  5.422,00 euros