SUBVENCIÓ PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2018

04/06/2019

SUBVENCIÓ PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció de 36.361,05 € correponent al programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.