SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA 2021

21/01/2022

SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 21 de desembre  de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta les següents subvencions dins del Procediment de Subvencions de  Salut Pública corresponent a l’anualitat 2021, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta

Municipi: La Vilella Alta

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 6.811,81 euros

Pressupost mínim a executar: 5.919,46 euros

 % concedit: 95,00%

 Import concedit: 5.623,49 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta

Municipi: La Vilella Alta

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic

Pressupost Elegible: 5.960,33 euros

Pressupost mínim a executar: 5.179,53 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 4.920,55 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta

Municipi: La Vilella Alta

Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 8.197,55 euros

Pressupost mínim a executar: 5.935,85 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 5.639,05 euros