ANUNCI SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR EL PERSONAL QUE HA DE FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA

16/06/2021 Actualitat

ANUNCI SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR EL PERSONAL QUE HA DE FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA