Noticies

29/03/2023 Actualitat
La diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de La Vilella Alta per un import de 4.833,38€, per finançar les despeses de l'actuació The Sey Sisters, el dia 23 de setembre de 2022, dins el marc del Festival Terrer.
23/02/2023 Actualitat
La Junta de Govern de La Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de La Vilella Alta, la subvenció Pla Dacció Municipal (PAM), en l'anualitat 2022, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta Municipi...
10/12/2021 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. Pressupost Elegible: 34...
27/08/2021 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=317752&idens=4317320002
16/11/2020 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, corresponent a l’anualitat 2020, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament...
16/11/2020 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, va conce dir a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Publica, amb motiu de la COVID19, convocatòria de 2020. Pressupost Elegible: 12.772,16 euros Import concedit: 7...
07/10/2020 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266228&idens=4317320002 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266387&idens=4317320002

Pàgines