Noticies

10/12/2021 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. Pressupost Elegible: 34...
27/08/2021 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=317752&idens=4317320002
16/11/2020 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, corresponent a l’anualitat 2020, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament...
16/11/2020 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, va conce dir a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Publica, amb motiu de la COVID19, convocatòria de 2020. Pressupost Elegible: 12.772,16 euros Import concedit: 7...
07/10/2020 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266228&idens=4317320002 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266387&idens=4317320002
29/06/2020 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=253712&idens=4317320002 ANUNCI SUSPENSIÓ DEL PROCÉS SELECTIU, MODIFICACIÓ DE LES BASES I APROVACIÓ D’UNA NOVA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA MITJANTÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE...

Pàgines