CANAL WEB DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA PER SOL·LICITAR PERMISOS PER CREMES AGRÍCOLES MENTRE DURIN LES MESUSRES EXCEPCIONALS

25/03/2020 Actualitat

CANAL WEB DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA PER SOL·LICITAR PERMISOS PER CREMES AGRÍCOLES MENTRE DURIN LES MESUSRES EXCEPCIONALS

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canal a la seva pàgina web per

tal que aquelles persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat

ho puguin sol·licitar mentre durin les mesures excepcionals.

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/

 

Aquestes autoritzacions estan  destinades  exclusivament  a les persones que es dediquen a les activitats

agràries per realitzar aquells treballs necessaris dins del cicle dels cultius