DELEGACIÓ A FAVOR DE REGIDOR PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL

27/08/2021 Actualitat

DELEGACIÓ A FAVOR DE REGIDOR PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL