Publicada a l’e-TAULER l’acta de constitució del Tribunal i resultat de la baremació mèrits dels aspirants del procés de selecció del personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de peó de serveis en règim de personal laboral de l'Ajuntament de

24/08/2020 Actualitat

Publicada a l’e-TAULER l’acta de constitució del Tribunal i resultat de la baremació mèrits dels aspirants del procés de selecció del personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de peó de serveis en règim de personal laboral de l'Ajuntament de