Publicat a l’e-TAULER l’anunci del concurs per la concessió administrativa per a l’ús privatiu i l’explotació del servei de bar al Casal Municipal de la Veritable Aliança de la Vilella Alta

07/10/2020 Actualitat

Publicat a l’e-TAULER l’anunci del concurs per la concessió administrativa per a l’ús privatiu i l’explotació del servei de bar al Casal Municipal de la Veritable Aliança de la Vilella Alta