RESTABLIMENT DEL SERVEI PRESENCIAL D'ATENCIÓ CIUTADANA

25/05/2020 Actualitat

RESTABLIMENT DEL SERVEI PRESENCIAL D'ATENCIÓ CIUTADANA

L'ajuntament de la Vilella Alta comunica que a partir del dilluns 25 de maig de 2020 es restablirà el servei  presencial d'atenció ciutadana per part del secretari a l'ajuntament.

L'horari d'atenció presencial serà:

- Dilluins, dimecres i divendres de 11 h fins a les 13 h.

- Serà necessàri sol·licitar cita prèvia al telèfon 977839375 o per correu electrònic (aj.vilellaalta@altanet.org.

- Es recomana fer preferentment les consultes i gestions sobre qualsevol  tràmit mitjançant telèfon, correu electrònic o a través de la seu electrònica de la web municipal (www.vilellaalta.altanet.org)

- En cas d'alguna urgència o necessiatst fora dels horaris establerts, podeu adreçar-vos a qualsevol membre de l'equip de govern.

Es recorda que dins de les dependències municipals, i en la resta de recintes municipals tancats, caldrà seguir les indicacions d'higiene  i seguretat establertes per les autoritats competents.

La  Vilella Alta, 22 de maig de 2020