SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 2020

16/11/2020 Actualitat

SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, va concedir a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció  en matèria de Protecció de la Salut Publica, amb motiu  de la COVID19, convocatòria de 2020.

Pressupost Elegible: 12.772,16 euros

Import concedit: 7.099,39 euros

% concedit: 55,58 %