SUBVENCIÒ PER RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2020

10/12/2021 Actualitat

SUBVENCIÒ PER RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.

Pressupost Elegible: 34.646,39 euros
Pressupost mínim a executar: 34.646,39 euros
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 32.914,07 euros