SUBVENCION DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2022-23, ANUALITAT DE 2022

23/02/2023 Actualitat

SUBVENCION DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2022-23, ANUALITAT DE 2022

La Junta de Govern de La Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de La Vilella Alta, la subvenció Pla Dacció Municipal (PAM), en l'anualitat 2022, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta

Municipi: La Vilella Alta

Concepte: Despeses corrents

Pressupost elegible:  28.197,14€

% concedit: 100%

Import concedit: 28.197,14€