SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM ) 2019

30/08/2019 Actualitat

SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM ) 2019

La Diputació de Tarragona, per decret 2019-0002852, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019 per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Rehabilitació coberta edifici magatzem municipal

Pressupost Elegible: 7.696,28 euros
% concedit: 90,00

Import concedit: 6.926,65 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 14.231,35 euros
% concedit: 100,00
Import concedit: 14.231,35 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00

Import concedit: 5.000,00 euros