SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM ) 2020-2023, ANUALITAT DE 2020

16/11/2020 Actualitat

SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM ) 2020-2023, ANUALITAT DE 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, corresponent a l’anualitat 2020, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 28.197,14 euros
% concedit: 100,00
Import concedit:  28.197,14 euros

Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte:  Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00
Import concedit:  10.000,00 euros