Noticies

04/06/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018 per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de La Vilella Alta Municipi:...
04/06/2019 Actualitat
Bases reguladores de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de bar existent en el recinte de les piscines municipals durant l'estiu 2019
04/06/2019 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció de 5.196,00 € correponent al programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica del PEXI 2018.
11/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de setembre de 2017, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció correponent al programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals del PEXI 2017. Nom de l'actuació subvencionada: "Adequació...
22/07/2016
Creat en Drupal per l'àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona

Pàgines