Noticies

10/12/2021 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. Pressupost Elegible: 34...
21/10/2021
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=325753&idens=4317320002
RECTIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SELECCIÓ DE FUNCIONARI INTERÍ ADMINISTRATIU/VA
13/10/2021
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=324336&idens=4317320002
27/08/2021 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=317752&idens=4317320002
15/01/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020 Pressupost Elegible: 1.534,95...

Pàgines