Noticies

16/11/2020 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, va conce dir a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Publica, amb motiu de la COVID19, convocatòria de 2020. Pressupost Elegible: 12.772,16 euros Import concedit: 7...
07/10/2020 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266228&idens=4317320002 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266387&idens=4317320002
29/06/2020 Actualitat
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=253712&idens=4317320002 ANUNCI SUSPENSIÓ DEL PROCÉS SELECTIU, MODIFICACIÓ DE LES BASES I APROVACIÓ D’UNA NOVA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA MITJANTÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE...
30/05/2020
Sol·licitud d'autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i de l'activitat apícola Condicions: Condicions: Les autoritzacions han de ser exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per treballs d'apicultura...
25/05/2020 Actualitat
L'ajuntament de la Vilella Alta comunica que a partir del dilluns 25 de maig de 2020 es restablirà el servei presencial d'atenció ciutadana per part del secretari a l'ajuntament. L'horari d'atenció presencial serà: - Dilluins, dimecres i divendres de 11 h fins a les 13 h. - Serà necessàri sol·...
26/03/2020 Actualitat
En el marc de la situació actual derivada de la pandèmia de COVID-19, estem rebent comunicacions de particulars preocupats per la manca d'aplicació de mesures de seguretat per part de repartidors de menjar a domicili com, per exemple, no respectar les distàncies de seguretat, formar grups de...
25/03/2020 Actualitat
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canal a la seva pàgina web per tal que aquelles persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar mentre durin les mesures excepcionals. http://agricultura...

Pàgines