Noticies

19/03/2020
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Recomanacio-4-veinatge.pdf
19/03/2020 Actualitat
Centre d’Atenció Primària Falset, consultori local de: LA VILELLA ALTA En compliment de les mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries, i per tal d’optimitzar tots els recursos assistencials disponibles us informem que: AQUEST CENTRE ROMANDRÀ TANCAT FINS A NOU AVÍS. Si necessiteu...
16/03/2020
A Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) RESOLUCIÓ D’ALCALDIA ANTECEDENTS Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'...
26/02/2020
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA EDICTE L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya ha fixat la nova data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa per al proper dia 10 de març de 2020, a les...
20/02/2020 Actualitat
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA. – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal a temps parcial,...
22/11/2019 Actualitat
L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya, a petició de l'Ajuntament de la Vilella Baixa, ha ajornat la data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa, prevista inicialment pel dia 21 de...
22/11/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 d'octubre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció una subvenció destinada al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria de 2019. Pressupost Elegible: 4.589,55...
22/11/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 24 de setembre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció destinada al finançament de l'actuació "Tercera fase d'adequació de l'enllumenat públic del municipi de la Vilella Alta per la...
13/11/2019 Actualitat
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA EDICTE L'Ajuntament de la Vilella Alta comunica a tots els possibles interessats que la Generalitat de Catalunya ha fixat la data d'inici de les operacions de delimitació dels termes de la Vilella Alta i la Vilella Baixa per al proper dia 21 de novembre a les 10,30...
06/11/2019
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA 1. Objecte El concurs té per...

Pàgines